دنیای مینی موی ها

گروه f4

این هم بقیه اش

 

عکس های دسته جمعی از گروه

 f4 

  

 

 

  

 خوب این منم .. یی جانگ

[تصویر: 3569530464_694a74b5fe.jpg]

 

این .. گوجونگ پیو

 

این ..  ووبین و دوست دخترش

Kim Joon and Gook Ji Yun

 

این ..جیهو و کیم جاندی

 

 

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:31 ] [ ñơơšђЇñ ] [ ]